Vandværkerne i Roskilde Nord

Det rene grundvand i
Roskilde Nord er i fare

58% af de danske grundvandsboringer indeholder pesticidrester, hvilket er en alarmerende stigning på 30% på kun to år. Vandværkerne i Roskilde Nord henvendte sig til JJ Kommunikation fordi, at de havde brug for at skabe opmærksomhed om udfordringen og få politikernes opbakning.

Vi udarbejdede kampagnewebsitet ’Rent grundvand – Ja tak’, kampagnens visuelle identitet, profiler til sociale medier og kampagneindhold.
Som en milepæl i kampagnen udarbejdede vi materiale til et borgermøde, der tiltrak 300 borgere i Roskilde Nord. Materialet bestod blandt andet af flyers, roll-ups, videomateriale og indhold til sociale medier.

Som en del af kampagnen ’Rent grundvand – Ja tak’ udarbejdede vi to kampagnevideoer, som begge skulle fortælle om problemstillingen med grundvandet og samtidigt bede om opbakning til borgermødet i efteråret 2021.

Pointen var at bruge nogle af de familier og grupper, som faktisk bor i området. De havde derfor en reel holdning til situationen, og det gav en troværdig og virkelig tone. Efter borgermødet lavede vi en samlet video, som skulle støtte op om kampagnen.