Corolab

Et hotspot for innovation gennem partnerskaber

Siden 2016 har Corolab været et hotspot for innovation gennem partnerskaber. Organisationen blev stiftet på baggrund af en interesse for at skabe vækst til gavn for både samfundet og forretningen. Sammen med sine mere end 70 medlemmer går Corolab hele vejen fra idé til realisering af bæredygtige løsninger.  

Corolab er for alle, der ønsker at tage samfundsansvar – der kan starte lokalt og forandre globalt. Corolab tilfører medlemmerne ekstra ressourcer, der sikrer, at innovationsprojekter og – aktiviteter føres ud i livet. Gode idéer kvalificeres, partnerskaber etableres og projekter ledes og faciliteres.  

En visuel identitet, der fremmer innovation 

Corolab understøtter og opbygger innovation. De ønskede derfor, at deres brand og visuelle identitet visualiserer netop denne kernefortælling. Derfor tog de kontakt til JJ Kommunikation.  

For at gøre rebrandingen gnidningsfri indeholder den nye visuelle identitet genkendelige elementer fra det tidligere logo.

Samtidig repræsenterer det nye logo en mere eksperimenterende, legende og anderledes tilgang til innovation og udvikling. Ikoner med signalfarver er udviklet med det forløb at synliggøre Corolabs kerneforretningsmøder.

Nye måder, nye muligheder – også online

Corolabs ønsker at fremme innovation gennem partnerskaber. De vil inspirere deres medlemmer til at gribe nye muligheder på nye måder – også online. Corolab havde derfor behov for et nyt website med inspiration gennem videndeling for øje.  

Det nye website præsenterer igangværende projekter på en lettilgængelig og overskuelig måde for brugerne, der kan tage deling i og bidrage til eksisterende projekter eller finde inspiration til lignende projekter, der kan skabe værdi for det enkelte medlems forretning.