strategiVidencenter for Drift og Vedligehold

Vi har udviklet en strategisk kommunikationsplan og fulgt op på punkterne med tiltag som artikler, annoncer og messemateriale. Den øgede synlighed har ført til et øget optag af diplomstuderende på Videncenteret.

SKAL VI OGSÅ

HÆLPE DIG?

Kontakt en medarbejder hos JJ Kommunikation og vi hjælper dig på vej.

CDV Ajour Bagside - JJ Kommunikation
CDV Halvsides - JJ Kommunikation

Se andre cases…