Sådan reagerer dine kunder på sponsoreret indhold anno 2019

Sådan reagerer dine kunder på sponsoreret indhold anno 2019
Dato:

Dine kunder bliver dagligt eksponeret for sponsoreret indhold – og mængden af sponsoreret indhold stiger voldsomt i disse år. Men hvordan reagerer dine kunder på sponsoreret indhold, og virker det lige så godt som organisk indhold?

Hvis du allerede gør brug af sponsoreret indhold eller overvejer at begynde at annoncere på platforme såsom Facebook, Instagram og LinkedIn, er det vigtigt at vide, hvordan dine kunder reagerer på sponsoreret indhold. Performer sponsoreret indhold lige så godt som organisk indhold? Påvirker sponsoreret indhold dit brands troværdighed? Eller er konverteringsraten mindre for sponsoreret indhold? Alt det får du svar på her.

Vi lever i en online virkelighed, hvor både forbruget og markedsføringen for længst er blevet digitaliseret. Virksomhedernes offline markedsføring falder i takt med forbrugernes offline shopping, og i stedet ser vi, at forbrugerne har flyttet deres handel af alt fra tøj til fødevarer online, og samtidig har virksomhederne allokeret deres markedsføringsbudget til online platforme såsom Facebook, Instagram og forskellige blogs.

Transparens mellem sponsoreret og organisk indhold

Den øgede konkurrence på online platforme har gjort det langt sværere for dit organiske indhold at blive set af din målgruppe. Derfor bliver alt fra betalte annoncer på Facebook, Instagram og LinkedIn til betalt indhold på blogs samt annoncering på forskellige displaynetværk taget i brug for at øge virksomhedernes synlighed på et marked, hvor der hele tiden kommer nye konkurrenter på banen.

For at sikre transparens for forbrugerne og sikre fair konkurrence blandt virksomhederne indførte man i Danmark en ny Markedsføringslov tilbage i 2017. Loven blev dengang opdateret, så den nu matcher den teknologiske udvikling og de nye muligheder inden for digital markedsføring. Loven foreskriver, at du nu skal markere alt betalt indhold og indhold med kommerciel hensigt tydeligt som sponsoreret indhold.

Den nye Markedsføringslov har gjort det sværere for virksomhederne at skjule deres sponsoreret indhold, og nemmere for forbrugerne at se, hvis virksomhederne forsøger at købe sig til flere likes, leads eller konverteringer. Blandt annoncørerne har der derfor været en frygt for, at loven ville få indflydelse på kvaliteten og resultaterne af deres markedsføringskroner brugt på online annoncering.

Læs mere om sociale medier og content marketing.

Skelner dine kunder mellem sponsoreret og organisk indhold?

Vi oplever i disse år en stigning i forskning i forbrugernes adfærd forbundet med sponsoreret indhold. Stigningen skyldes blandt andet, at mængden af sponsoreret indhold er steget, og at offentlige instanser hele tiden forsøger at skabe mere og mere transparens på området.

Du har måske en forventning om, at sponsoreret indhold har en negativ indflydelse på forbrugernes adfærd. Der er en generel overbevisning om, at forbrugerne bliver frastødt af sponsoreret indhold, og at sponsoreret indhold derfor påvirker både forbrugernes holdning til virksomheden og virksomhedens konverteringsmuligheder i en negativ retning.

Denne overbevisning er dog ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Undersøgelser peger på, at mediet (organisk eller sponsoreret) ikke har en effekt på hverken forbrugernes adfærdsmæssige hensigt (altså konverteringsraten), brandattituden, eller hvordan forbrugerne opfatter virksomhedens troværdighed. Tværtimod bliver virksomheder, der tydeligt markerer sponsoreret indhold, generelt opfattet som mere troværdige. Transparent kommunikation viser altså dine kunder, at din virksomhed ikke er ude på at mislede eller snyde dem.

Hvilken betydning har det for dig?

Dine kunder skelner altså ikke mellem sponsoreret indhold og organisk indhold på online platforme. Dette er en god nyhed for dig, der allerede annoncerer på blandt andet Facebook og Instagram. Ligeledes er det relevant for dig, der overvejer at annoncere på disse kanaler. Du skal med andre ord ikke være bange for, at sponsoreret indhold negativt påvirker dit brand eller konverteringsmuligheder.

Vil du vide mere om online annoncering, og hvordan du rammer din målgruppe med både organisk og sponsoreret indhold?

Kontakt os og hør mere